ARCH 612 Mimarl覺k Tarihi Yaz覺m覺 Üzerine Eletirel Analiz (3-0) 3

FALL 2021-2022

Assoc. Prof. Dr. Fatma Gül ÖZTÜRK BÜKE

Mimarl覺k Tarihi Yaz覺m覺 Üzerine Eletirel Analiz dersinde Mimarl覺k Tarihi yaz覺m覺na geleneksel yakla覺mlarla bunlara alternatif sunan yak覺n zamandaki çal覺malar ve günümüzde alana getirilen yeni bak覺 aç覺lar覺 üzerinde tart覺覺lacakt覺r. Disiplinler ve disiplinleraras覺 çal覺malar üzerine eletirel okumalar yap覺lacakt覺r. Bu balamda Mimarl覺k Tarihi ile Tarih, Sanat Tarihi, Kültür Tarihi, Toplumsal Tarih çal覺malar覺 aras覺ndaki s覺n覺rlar ve etkileimler irdelenecektir.